Qmax%2520on%2520PC_edited_edited.jpg

          - Quality Result Management

QRM logga vit transparent.png

What is QRM?

Ett testsystem för produktion genomför testning av din hårdvara och består av mätinstrument, fixturer, kontrollprogram, dokumentation, ?? syftet är att. Mekanisk testning, automatisk testning. Innehåller båda hårdvara och mjukvara. Utvärderar hur systemet beter sig i jämförelse med kravspecifikationerna. Ett testsystem för produktion genomför testning av din hårdvara och består av mätinstrument, fixturer, kontrollprogram, dokumentation, ?? syftet är att. Mekanisk testning, automatisk testning. Innehåller båda hårdvara och mjukvara. Utvärderar hur systemet beter sig i jämförelse med kravspecifikationerna. Ett testsystem för produktion genomför testning av din hårdvara och består av mätinstrument, fixturer, kontrollprogram, dokumentation, ?? syftet är att. Mekanisk testning, automatisk testning. Innehåller båda hårdvara och mjukvara. Utvärderar hur systemet beter sig i jämförelse med kravspecifikationerna.

Why QRM?

QRM usp 1.png

You own the Results and the System

 • Easy to move between suppliers

 • See same information as the suppliers

 • See result from multiple suppliers

 • Login/Admin functionality

QRM usp 2.png

Fast Production Feedback

 • See results and yield within minutes of tests being completed

 • Easy to setup automatic processes

QRM usp2.png

Easily Analyze Test Processes

 • Built in analysis functions

  • Yield analysis

  • SPC and capability analysis

 • Multiple kinds of graphs 

Result Mangement is more than just storing important data

It is about to:

Göra data lättillgänglig för alla som behöver den. Det effektiviserar delningstiden från kollegor
och gör att fler kan åtgärda testfel i framtiden.

Göra data lättförståeligt och presentabelt. Det minskar programvaruutbildningstiden och tiden
som behövs för att formatera data.

Hålla datan skyddad. Endast de som har rätt till datan ska ha åtkomst till den.  

Formatera information för vidare analys eller utföra analys på befintliga data. Alla chefer bör ha tillgång till verktyg som kan hjälpa dem att förutspå framtida misslyckanden och förbättra tillverkningsstatistiken.


Äga din egen data så att dina system inte är beroende av externa parter.

Få alla system att fungera med din befintliga IT infrastruktur.

What problem does QRM solve?

QRM consists of 3 major components:

Each test station has QRM storage clients post the test results as ATML XML reports to a HTTP web service that will forward data over a secured network connection or store test results to the QRM result database.

The service is very robust and for example, if network is temporary unavailable, the service will retry over and over until it succeeds.

Sites can be connected by the distributed architecture of QRM. By using the QRM Web application, test results can be viewed and analyzed as they are produced.

How does QRM work?

1.Ett testsystem för produktion genomför testning av din hårdvara och består av mätinstrument, fixturer, kontrollprogram, dokumentation, ?? syftet är att. Mekanisk testning, automatisk testning. Innehåller båda hårdvara och mjukvara. Utvärderar hur systemet beter sig i jämförelse med kravspecifikationerna. Ett testsystem för produktion genomför testning av din hårdvara och består av mätinstrument, fixturer, kontrollprogram, dokumentation, ?? syftet är att. Mekanisk testning, automatisk testning.

2. Innehåller båda hårdvara och mjukvara. Utvärderar hur systemet beter sig i jämförelse med kravspecifikationerna. Ett testsystem för produktion genomför testning av din hårdvara och består av mätinstrument, fixturer, kontrollprogram, dokumentation, ?? syftet är att. Mekanisk testning, automatisk testning. Innehåller båda hårdvara och mjukvara. Utvärderar hur systemet beter sig i jämförelse med kravspecifikationerna.

System Requirements for QRM

 • Microsoft Windows 10/Server 2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 with .NET 5 runtime installed.
   

 • On server side only: Microsoft SQL Server 2008R2/2012/2014/2016/2017/2019
  (all versions, license is not included)

   

 • Browsers: Edge, Safari and Chrome are all supported

Dark.jpg

TESTSYSTEM

Production

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

CASE STUDIE - R&D/PRODUCTION

Aerospace Testing

Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. Det har höga och smala bokstäver som funkar bra på nästan alla hemsidor. Helvetica Light är ett typsnitt som är enkelt att läsa. 

Customers how are using QRM

Contact us

For more information about our products or projects,
please contact Mats Backlund.

Mats_edited.png

Mats Backlund

Want to know how ADDQ can help your organisation?

Call: +46 735 142 190

Systems Architect and Sales Representative

mats.backlund@addq.se